Đề thi Toán học kì 2 lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 - Đề số 1 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Đề thi Toán học kì 2 lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 - Đề số 1 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, kèm theo đáp án để các em tham khảo, rèn luyện nâng cao kỹ năng giải đề. Dưới đây là nội dung chính của đề thi, các em tham khảo nhé.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần 1: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 153

B. 315

C. 135

D. 103

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 139, 194, 106, 112 là:

A. 139

B. 194

C. 106

D. 112

Câu 3: Cô giáo chia đều 15 chiếc kẹo cho 5 bạn. Mỗi bạn được số kẹo là:

A. 6 chiếc kẹo

B. 5 chiếc kẹo

C. 4 chiếc kẹo

D. 3 chiếc kẹo

Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 1 giờ 30 phút

B. 1 giờ 6 phút

C. 2 giờ 30 phút

D. 2 giờ 6 phút

Câu 5: Có bao nhiêu đồ vật dưới đây có dạng khối trụ?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 1 đồ vật

B. 2 đồ vật

C. 3 đồ vật

D. 4 đồ vật

Câu 6: Tháng 5 trong tờ lịch dưới đây có bao nhiêu ngày chủ nhật?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 2 ngày

B. 3 ngày

C. 4 ngày

D. 5 ngày

II. Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

234 + 56

125 + 216

334 – 8

412 – 205

Câu 8: Hoàn thành bảng dưới đây:

Đọc số

Viết số

Hai trăm mười lăm

571

Bốn trăm chín mươi sáu

309

Câu 9: Tính nhẩm:

2 x 5

5 x 6

2 x 3

5 x 8

12 : 2

20 : 5

18 : 2

35 : 5

Câu 10: Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 210 m vải, ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 85 m vải. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

I. Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

B

D

A

C

D

II. Phần 2: Tự luận

Câu 7: Các em học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

234 + 56 = 290

125 + 216 = 341

334 – 8 = 326

412 – 205 = 207

Câu 8:

Đọc số

Viết số

Hai trăm mười lăm

215

Năm trăm bảy mươi mốt

571

Bốn trăm chín mươi sáu

496

Ba trăm linh chín

309

Câu 9:

2 x 5 = 10

5 x 6 = 30

2 x 3 = 6

5 x 8 = 40

12 : 2 = 6

20 : 5 = 4

18 : 2 = 9

35 : 5 = 7

Câu 10:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

210 + 85 = 295 (m)

Đáp số: 295 m vải.

Đề thi Toán học kì 2 lớp 2 sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 - Đề số 1 được Khoahoc. Hy vọng với đề thi này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi thêm kỹ năng giải đề thi, từ đó chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 lớp 2 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 sắp tới.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 262
  • Lượt xem: 2.163
  • Dung lượng: 335,3 KB