Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 6 được sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán lớp 2 khác nhau. Mời các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 6

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 758 được đọc là:

A. Bảy năm támB. Bảy trăm năm mươi tám
C. Bảy trăm và năm támD. Bảy trăm lăm mươi tám

Câu 2: Các số 589, 194, 481, 632 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 194, 632, 589, 481B. 194, 481, 589, 632
C. 632, 589, 481, 194D. 589, 632, 194, 481

Câu 3: Kết quả của phép tính 124 + 2 x 3 là:

A. 142B. 138C. 130D. 128

Câu 4: Kết quả của phép tính 14kg + 17kg – 28kg là:

A. 3kgB. 4kgC. 5kgD. 6kg

Câu 5: Hùng có 53 viên bi. Minh có ít hơn Hùng 7 viên bi. Minh có tất cả số viên bi là:

A. 44 viênB. 47 viênC. 45 viênD. 46 viên

Câu 6: Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 12 – 10 là:

A. X = 3B. X = 4C. X = 5D. X = 6

Câu 7: Số hình tam giác có trong hình dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

A. 4 hìnhB. 5 hìnhC. 6 hìnhD. 7 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 112 + 223b) 759 – 436c) 4 x 5d) 18 : 2

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 8 = 3b) X x 5 = 45

Câu 10: Tính:

a) 23dm + 12dm + 17dmb) 45kg – 8kg – 11kg

Câu 11: Bác Hoa chia đều 40kg gạo vào 5 bao. Hỏi mỗi bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 12: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là AB = 12cm, BC = 27cm và CD = 8cm.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 6

I. Phần trắc nghiệm

1. B2. B3. C4. A5. D6. D7. C

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 112 + 223 = 335b) 759 – 436 = 323
c) 4 x 5 = 20d) 18 : 2 = 9

Câu 9:

a) X : 8 = 3

X = 3 x 8

X = 24

b) X x 5 = 45

X = 45 : 5

X = 9

Câu 10:

a) 23dm + 12dm + 17dm = 35dm + 17dm = 52dm

b) 45kg – 8kg – 11kg = 37kg – 11kg = 26kg

Câu 11:

Mỗi bao chứa số ki-lô-gam gạo là:

40 : 5 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg gạo

Câu 12:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

12 + 27 + 8 = 47 (cm)

Đáp số: 47cm

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 6 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập, củng cố thêm kiến thức cũng như chuẩn bị tốt bài kiểm tra học kì 2 lớp 2 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 252
  • Dung lượng: 254,4 KB