Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

  • 3 Đánh giá

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

Nhóm 1: từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

Nhóm 2: từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

2. Chọn từ trong khung để hoàn thành câu:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

a. Người dân Việt Nam lao động rất (...).

b. Các chú bộ đội chiến đấu (...) để bảo vệ Tổ quốc.

c. Người Việt Nam luôn (...) với du khách nước ngoài.

3. Quan sát tranh

a. đặt tên cho bức tranh

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

b. nói một câu về Bác Hồ

Luyện viết đoạn

1. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

- Em muốn kể về việc làm nào của Bác Hồ?

- Bác đã làm việc đó như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác?

2. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên.

Bài làm:

Luyện từ và câu

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Nhóm 1: từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

  • yêu thương
  • chăm lo
  • quan tâm

Nhóm 2: từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:

  • kính yêu
  • nhớ ơn
  • kính trọng

2. Chọn từ trong khung để hoàn thành câu:

a. Người dân Việt Nam lao động rất cần cù.

b. Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc.

c. Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài.

3. Quan sát tranh

a. đặt tên cho bức tranh: Bác Hồ trồng cây

b. nói một câu về Bác Hồ: Bác Hồ là người cha già vĩ đại của dân tộc

Luyện viết đoạn

1. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ dài ngoằn ngoèo trên mặt đất. Bác nói với chú cần vụ:

- Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé!

Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Nhiều năm sau chiếc rễ lớn thành cây đa con có bóng mát cho thiếu nhi vào thăm Bác.

Bác luôn yêu thương và quan tâm tới thiếu nhi.

2. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên.

Bác Hồ trông chiếc rễ đa tròn xuống đất. Nhiều năm sau cây lớn lên tỏa bóng mát cho thiếu nhi. Bác dù bận việc nước, nhưng vẫn luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc cho thiếu nhi. Thiếu nhi Việt Nam cũng luôn kính yêu và biết ơn Bác.

  • 139 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống