Tìm những câu thơ miêu tả cây tre vào lúc mặt trời mọc. Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ? Tìm từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Giải câu đố:

Cây gì mang dáng quê hương/Thân chia từng đốt rợp đường em đi

Mầm non dành tặng thiếu nhi/Gắn trên huy hiệu em ghi tạc lòng.

Trả lời câu hỏi

1. Tìm những câu thơ miêu tả cây tre vào lúc mặt trời mọc.

2. Câu thơ nào ở khổ thơ thứ hai cho thấy tre cũng giống như người?

3. Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh luỹ tre được miêu tả vào những lúc nào?

4. Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ?

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ.

2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ thời gian mà em biết.

Bài làm:

Khởi động

Giải câu đố: Cây tre

Trả lời câu hỏi

1. Những câu thơ miêu tả cây tre vào lúc mặt trời mọc: Lũy tre xanh rì rào. Ngọn tre cong gọng vó.

2. Câu thơ ở khổ thơ thứ hai cho thấy tre cũng giống như người: Tre bần thần nhớ gió.

3. Ở khổ thơ thứ ba, hình ảnh luỹ tre được miêu tả vào lúc chiều hoàng hôn và đêm khuya.

4. Em thích nhất hình ảnh "Tre bần thần nhớ gió/Chợt về đầy tiếng chim trong bài thơ.

Luyện tập

1. Từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ: sớm mai, trưa, mặt trời xuống núi, đêm khuya.

2. Tìm thêm những từ ngữ chỉ thời gian mà em biết: sáng, chiều, tối, phút, giây, giờ.

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống