Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có? Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu?

Trả lời câu hỏi

1. Những gi tạo nên dòng suối nhỏ?

2. Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?

3. Kể tên các sự vật được nhắc đến trong bài thơ.

4. Nói về hành trình giọt nước đi ra biển.

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

Luyện tập

Mỗi từ dưới đây tả sự vật nào trong bài thơ:

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

2. Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

Bài làm:

Khởi động

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ xuống suối, sông, ao hồ, ra biển.

Trả lời câu hỏi

1. Mưa rơi tạo nên dòng suối nhỏ

2. Bài thơ cho biết nước biển do suối nhỏ chảy xuống chân đồi, góp thành sông lớn, sông đi ra biển mà có.

3. Các sự vật được nhắc đến trong bài thơ: mưa, suối, sông, biển.

4. Nói về hành trình giọt nước đi ra biển.

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

Mưa rơi xuống các con suối nhỏ. Các con suối men theo chân đồi chảy ra sông. Sông đi ra biển, thành biển mênh mông.

Luyện tập

Mỗi từ dưới đây tả sự vật trong bài thơ:

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

Nhỏ: Suối

Lớn: Sông

Mệnh mông: Biến

2. Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước:

Tôi là biển cả. Tôi mỗi ngày một mênh mông, bao la, rộng lớn. Nhờ có các em suối, sông góp thành nên tôi mới được như ngày hôm nay. Nhưng bạn mà tôi phải nói lời cảm ơn nhất đến là giọt nước. Nhờ có em ấy - những giọt nước trong veo chảy lượn từ bãi cỏ, qua chân đồi, góp thành sông lớn, sông lớn lại đi ra với tôi nên tôi mới trở nên thật bao la hùng vĩ.

- Chị cảm ơn em nhé - những giọt nước trong veo, mát lành.

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống