Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về ngày Tết. Chia sẻ với các bạn câu thơ hay trong bài thơ hoặc điều em thích trong câu chuyện

  • 5 Đánh giá

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về ngày Tết.

2. Chia sẻ với các bạn câu thơ hay trong bài thơ hoặc điều em thích trong câu chuyện.

Bài làm:

1. Một bài thơ về ngày Tết:

Tết đang vào nhà (Nguyễn Hồng Kiên)

Hoa đào trước ngõ

Cười tươi sáng hồng

Hoa mai trong vườn

Lung linh cánh trắng

Sân nhà đầy nắng

Mẹ phơi áo hoa

Em dán tranh gà

Ông treo câu đối

Tết đang vào nhà

Sắp thêm một tuổi

Đất trời nở hoa.

2. Chia sẻ với các bạn câu thơ hay trong bài thơ:

Hoa đào trước ngõ

Cười tươi sáng hồng

Hoa mai trong vườn

Lung linh cánh trắng

  • 899 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống