[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 23 - Bóp nát quả cam

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 23 - Bóp nát quả cam trang 100 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Nói tên một người anh hùng nhỏ tuổi mà em biết

Trả lời câu hỏi

1. Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

2. Tìm chi tiết cho thấy Trần Quốc Toản rất nóng lòng gặp vua.

3. Vua khen Trần Quốc Toản thế nào?

4. Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức?

5. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

2. Kết hợp ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để tạo câu nêu hoạt động

Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì? Vì sao được vua khen mà Trần Quốc Toản vẫn ấm ức? Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Nêu sự việc trong từng tranh

Bóp nát quả cam

Nêu sự việc trong từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống