Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào? Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào? Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người như thế nào?

Trả lời câu hỏi

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào?

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào?

Trên thế giới, có những cách chào phổ biến nào? Người dân một số nước có cách chào đặc biệt nào? Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác

3. Cách chào nào dưới đây không được nói đến trong bài?

a. bắt tay b. chạm mũi và trán c. nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết cách chào nào khác?

Luyện tập

1. Trong bài đọc, câu nào là câu hỏi?

2. Cùng bạn hỏi - đáp về những cách chào trong bài:

M: - Người Ấn Độ chào thế nào?

- Người Ấn Độ chào bằng cách chắp hai tay trước ngực và cúi đầu nhẹ.

Bài làm:

Đọc

Khởi động

Hằng ngày, em thường chào và đáp lời chào của mọi người bằng cách khoanh tay nói lời chào và cúi đầu nói lời chào

Trả lời câu hỏi

1. Trên thế giới, có những cách chào phổ biến như bắt tay, vẫy tay võ cúi chào. Ngoài ra, người ta còn có những cách chào nhau rất đặc biệt.

2. Người dân một số nước có cách chào đặc biệt:

Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân: chạm nhẹ mũi và trán

Người Ấn Độ: chắp hai tay, cúi đầu

Nhiều người ở Mỹ: đấm nhẹ vào nắm tay của nhau

Người Dim-ba-bu-ê: vỗ tay

3. Cách chào không được nói đến trong bài: nói lời chào

4. Ngoài những cách chào trong bài đọc, em còn biết một số cách chào khác:

Người Tây Tạng: thè lưỡi

Người Phi-lip-pin: đặt ngón tay lên trán

Người Thái Lan: úp hai lòng bàn tay vào nhau, đặt trược ngực, cúi đầu

Luyện tập

1. Trong bài đọc, câu hỏi là câu: Còn em, em chào bạn bằng cách nào?

2. Cùng bạn hỏi - đáp về những cách chào trong bài:

- Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào thế nào?

Người Ma-ô-ri ở Niu Di-lân chào bằng cách chạm nhẹ mũi và trán.

- Người Dim-ba-bu-ê chào thế nào?

Người Dim-ba-bu-ê chào bằng cách vỗ tay.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống