[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 27 - Chuyện quả bầu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 27 - Chuyện quả bầu trang 119 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Dựa vào tên bài và tranh minh họa, hãy đoán xem câu chuyện nói về điều gì?

Trả lời câu hỏi

1. Con dúi nói với hai vợ chồng điều gì?

2. Nhờ đâu hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ?

3. Kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt?

4. Theo em, câu chuyện nói về điều gì?

a. Giải thích về nạn lũ lụt hàng năm

b. Giải thích về nguồn gốc các dân tộc trên nước ta

c. Nêu cách phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Luyện tập

1. Viết tên 3 dân tộc trong bài đọc.

2. Kết hợp các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm

Con dúi nói với hai vợ chồng điều gì? Kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt? Theo em, câu chuyện nói về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.

2. Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện.

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.  Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống