[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 3 - Họa mi hót

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 3 - Họa mi hót trang 16 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Hình ảnh trong bức tranh thể hiện mùa nào?

Tiếng hót ki diệu của hoạ mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào? Những gợn sóng trên hồ có gì thay đổi khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót

Trả lời câu hỏi

1. Tiếng hót ki diệu của hoạ mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào?

2. Những gợn sóng trên hồ có gì thay đổi khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót?

3. Nói tiếp sự thay đổi của các sự vột trên một đốt khi nghe hoạ mí hót.

a. Các loài hoa (...).

b. Các loài chim (...).

4. Nếu được đặt tên cho bài đọc, em sẽ chọn tên nào?

a. Sứ giả của mùa xuân

b. Hoạ mi vũ mùa xuân

c. Hoạ mi hót

Luyện tập

1. Tìm trong bài đọc từ ngữ tả tiếng hót của hoạ mi.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh:

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Nghe kể chuyện.

3. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 29 lượt xem