[Kết nối tri thức và cuộc sống] Tiếng Việt 2 tập 2: Bài 1- Chuyện bốn mùa

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 1: Chuyện bốn mùa trang 9 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi trang

Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu

4. Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?

Luyện tập

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm:

a. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện

b. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì Mùa xuân có......

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

 Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 91 lượt xem