[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 5 - Giọt nước và biển lớn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 5- Giọt nước và biển lớn trang 23 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu?

Trả lời câu hỏi

1. Những gi tạo nên dòng suối nhỏ?

2. Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?

3. Kể tên các sự vật được nhắc đến trong bài thơ.

4. Nói về hành trình giọt nước đi ra biển.

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

Luyện tập

Mỗi từ dưới đây tả sự vật nào trong bài thơ:

Theo em, nước mưa rơi xuống sẽ đi đâu? Bài thơ cho biết nước biển từ đâu mà có?  Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

2. Đóng vai biển, em hãy nói lời cảm ơn giọt nước

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Nghe kể chuyện

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem