[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 9 - Vè chim

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 9 - Vè chim trang 39 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Nói về một loài chim mà em biết.

Trả lời câu hỏi

1. Kể tên các loài chim được nhắc đến trong bài vè.

2. Chơi đố về các loài chim

M: - Chim gì vừa đi vừa nhảy?

- Chim sáo.

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các loài chim trong bài vè.

M: chạy lon xon

4. Dựa vào nội dung bài vè và hiểu biết của em, giới thiệu về một loài chim.

M: - Tên loài chim: sáo

- Đặc điểm: vừa đi vừa nhảy, hót hay

*- Học thuộc lòng 8 dòng đồu trong bài vè.

Luyện tập

1. Tìm những từ ngữ chỉ người được dùng để miêu tả các loài chim dưới đây

 Kể tên các loài chim được nhắc đến trong bài vè. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các loài chim trong bài vè. Dựa vào nội dung bài vè và hiểu biết của em, giới thiệu về một loài chim

2. Đặt một câu với từ ngữ ở bài tập trên

M: Bác cú mèo có đôi mắt rất tinh

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Nghe kể chuyện: Cảm ơn họa mi (Truyện cổ An-đec-xen)

 Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh đã cho

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem