[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 15 - Những con sao biển

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 15 - Những con sao biển trang 61 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

1. Nói về sự khác nhau giữa 2 bức tranh dưới đây:

Vì sao biển đông người nhưng người đàn ông lại chú ý đến cậu bé? Khi đến gần, ông thấy cậu bé đang làm gì? Vì sao cậu bé làm như vậy? Em hãy nói suy nghĩ của mình về việc làm của cậu bé

2. Theo em, chúng ta cần làm gì để giữ cho biển luôn sạch đẹp

Trả lời câu hỏi

1. Vì sao biển đông người nhưng người đàn ông lại chú ý đến cậu bé?

2. Khi đến gần, ông thấy cậu bé đang làm gì? Vì sao cậu bé làm như vậy?

3. Người đàn ông nói gì về việc làm của cậu bé?

4. Em hãy nói suy nghĩ của mình về việc làm của cậu bé.

Luyện tập

1. Những từ nào dưới đây chỉ hoạt động

Vì sao biển đông người nhưng người đàn ông lại chú ý đến cậu bé? Khi đến gần, ông thấy cậu bé đang làm gì? Vì sao cậu bé làm như vậy? Em hãy nói suy nghĩ của mình về việc làm của cậu bé

2. Câu văn nào cho biết bé nghĩ việc mình làm là có ích?

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Nói tên các việc làm trong tranh. Cho biết các việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

Nói tên các việc làm trong tranh. Cho biết các việc làm đó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào? Em đã làm gì để góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp

2. Em đã làm gì để góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem