[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 24 - Chiếc rễ đa tròn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 24 - Chiếc rễ đa tròn trang 104 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Trả lời câu hỏi

1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác đã bảo chú cần vụ làm gì?

2. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?

3. Vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy?

4. Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi như thế nào?

Luyện tập

1. Chọn từ (cuốn, vùi, xới, trồng) phù hợp với mỗi chỗ trống:

a. Chú (...) rễ này lại rồi (....) cho nó mọc tiếp nhé.

b. Chú cần vụ (...) đất, (...) chiếc rễ xuống.

2. Tìm trong bài câu có dùng dấu chấm than. Câu đó dùng để làm gì? (chọn ý đúng)

a. Nêu yêu cầu, đề nghị

b. Thể hiện cảm xúc

c. Kế sự việc, hoạt động

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

2. Viết vào vở tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam.

3. Chọn a hoặc b.

a. Tim từ ngữ có tiếng chứa iu hoặc ưu.

Viết vào vở tên của 2 nhân vật được nói đến trong chủ điểm Con người Việt Nam. Chọn im hoặc iêm thay cho dấu ba chấm (...)

b. Chọn im hoặc iêm thay cho dấu ba chấm (...)

  • đàn ch...
  • quả hồng x....
  • đứng ngh....
  • màu t....

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

Nhóm 1: từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi

Nhóm 2: từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ

2. Chọn từ trong khung để hoàn thành câu:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

a. Người dân Việt Nam lao động rất (...).

b. Các chú bộ đội chiến đấu (...) để bảo vệ Tổ quốc.

c. Người Việt Nam luôn (...) với du khách nước ngoài.

3. Quan sát tranh

a. đặt tên cho bức tranh

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên

b. nói một câu về Bác Hồ

Luyện viết đoạn

1. Kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.

- Em muốn kể về việc làm nào của Bác Hồ?

- Bác đã làm việc đó như thế nào?

- Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác?

2. Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc một câu chuyện kể về Bác Hồ.

2. Kể lại câu chuyện đã đọc. Nói cảm xúc của em sau khi đọc chuyện.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem