[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 13 - Tiếng chổi tre

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 13 - Tiếng chổi tre trang 54 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Đường phố trong 2 bức tranh dưới đây có gì khác nhau? Theo em, vì sao có sự khác nhau đó?

Chị lao công làm việc vào những thời gian nào? Tác giả nhắn nhủ em điều gì qua 3 câu thơ cuối? Thay lời tác giả, nói lời cảm ơn đối với chị lao công

Trả lời câu hỏi

1. Chị lao công làm việc vào những thời gian nào?

2. Đoạn thơ thứ hai cho biết công việc của chị lao công vất vả như thế nào?

3. Những câu thơ sau nói lên điều gì?

“Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chối tre

Sớm tối

Đi về"

a. Sự chăm chỉ của chị lao công

b. Niềm tự hào của chị lao công

c. Sự thay đổi của thời tiết đêm hè và đêm đông

4. Tác giả nhắn nhủ em điều gì qua 3 câu thơ cuối?

Luyện tập

1. Trong đoạn thơ thứ nhất, từ nào miêu tả âm thanh của tiếng chổi tre?

2. Thay lời tác giả, nói lời cảm ơn đối với chị lao công.

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh

Hạt giống nhỏ

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. Kể lại từng câu chuyện theo tranh

2. Nghe kể chuyện

3. Kể lại từng câu chuyện theo tranh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem