[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 18 - Thư viện biết đi

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 18 - Thư viện biết đi trang 80 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Bức tranh vẽ cảnh gì? Mọi người trong tranh đang làm gì?

Mọi người đến thư viện để làm gì?  Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

Trả lời câu hỏi

1. Mọi người đến thư viện để làm gì?

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?

Mọi người đến thư viện để làm gì?  Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"?

4. Theo em, "thư viện biết đi" có tác dụng gì?

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Mọi người đến thư viện để làm gì?  Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

a. Từ ngữ chỉ sự vật

b. Từ ngữ chỉ hoạt động

2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách ở thư viện khi muốn mượn sách ở thư viện?

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

2. Tìm 2 từ ngữ

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d (M: dìu dắt)

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng gi (M: giảng giải)

3. Chọn a hoặc b

a. Chọn ch hoặc tr thay cho dấu ba chấm (...)

Phòng học là ...iế áo

Bọc ...úng mình ở ...ong

Cửa sổ là ...iếc túi

...e ...ắn ngọn gió đông

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm

- Thư viện của trường em rất rộng rai

- Cô phụ trách ở thư viện hướng dân các bạn đê sách vào đúng chô để giá

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Chọn dấu chấm, dấu chấm than cho mỗi câu dưới đây:

a. Đèn sáng quá

b. Ôi, thư viện rộng thật

c. Các bạn nhỏ rủ nhau đến thư viện

2. Có thể đặt đấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hàng tuần.

3. Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy.

Luyện viết đoạn

1. Nói về một đồ dùng học tập của em

2. Viết 4-5 câu về một đồ dùng học tập đã nói ở trên

Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy. Viết 4-5 câu về một đồ dùng học tập của em

=> Xem hướng dẫn giải

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây.

2. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập
 Tìm đọc một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem