Mọi người đến thư viện để làm gì? Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

 • 2 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Bức tranh vẽ cảnh gì? Mọi người trong tranh đang làm gì?

Mọi người đến thư viện để làm gì? Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

Trả lời câu hỏi

1. Mọi người đến thư viện để làm gì?

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?

Mọi người đến thư viện để làm gì? Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"?

4. Theo em, "thư viện biết đi" có tác dụng gì?

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Mọi người đến thư viện để làm gì? Những thư viện sau được đặt ở đâu? Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"

a. Từ ngữ chỉ sự vật

b. Từ ngữ chỉ hoạt động

2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách ở thư viện khi muốn mượn sách ở thư viện?

Bài làm:

Khởi động

Bức tranh vẽ cảnh tại một thư viện. Mọi người đang đọc sách.

Trả lời câu hỏi

1. Mọi người đến thư viện để đọc sách hoặc mượn sách về nhà.

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?

 • Thư viện Ha-pô của Đức - đặt trên một con tàu biển
 • Nhiều thư viện ở Phần Lan - đặt trên những chiếc xe buýt cũ
 • Một thư viện ở Châu Phi - đặt trên lưng lạc đà

3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là "thư viện biết đi"? vì:

 • Thư viện nằm trên con tàu khổng thì có thể chở được 500 hành khách và đã từng đi qua 45 nước trên thế giới
 • Thư viện nằm trên những chiếc xe buýt cũ thì chạy khắp các thành phố lớn
 • Thư viện đặt trên lưng lạc đà thì có thể băng qua sa mạc đến với người đoc.

4. Theo em, "thư viện biết đi" có tác dụng có thể mang sách đến với nhiều người đọc ở rất nhiều nơi..

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

a. Từ ngữ chỉ sự vật: thư viện, thủ thư, xe buýt, tàu biển, lạc đà

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: nằm im, băng qua, đọc

2. Em sẽ nói với cô phụ trách ở thư viện khi muốn mượn sách ở thư viện:

 • Cháu có thể mượn cuốn sách này ở thư viện về nhà được không cô?
 • Cháu có thể mượn cuốn sách này ở thư viện trong bao lâu? Cháu mang về nhà được không?
 • 67 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống