Quan sát tranh và tìm từ ngữ. Đặt 2 - 3 câu với từ ngữ em tìm được

  • 1 Đánh giá

Tiết 5-6

6. Quan sát tranh và tìm từ ngữ:

a. Chỉ sự vật

M: con thuyền

b. Chỉ màu sắc của sự vật

M: nâu

Quan sát tranh và tìm từ ngữ. Đặt 2 - 3 câu với từ ngữ em tìm được

7. Đặt 2 - 3 câu với từ ngữ em tìm được.

M: Dòng sông uốn khúc quanh làng xóm.

8. Chọn dấu câu phù hợp thay cho dấu ba chấm (...)

Mặt trời thấy cô đơn... buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày...Mặt trời muốn kết bạn với trăng sao. Nhưng trăng... sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất.

Bài làm:

6. Quan sát tranh và tìm từ ngữ:

a. Chỉ sự vật: con thuyền, bầu trời, chim, con bò

b. Chỉ màu sắc của sự vật: Trắng, nâu, xanh

7. Đặt 2 - 3 câu với từ ngữ em tìm được.

  • Đàn bò thong dong gặm cỏ
  • Đàn chim bay lượn trên bầu trời

8. Chọn dấu câu phù hợp thay cho dấu ba chấm (...)

Mặt trời thấy cô đơn, buồn bã vì phải ở một mình suốt cả ngày. Mặt trời muốn kết bạn với trăng sao. Nhưng trăng, sao còn bận ngủ để đêm thức dậy chiếu sáng cho mặt đất.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống