Trong bài thơ, bé nhìn thấy vầng dương đẹp như thế nào? Nắng ban mai được tả như thế nào? Tìm thêm từ ngữ tả mặt trời, ánh nắng, đồng lúa

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Nói về cảnh vật trong bức tranh dưới đây (SGK Trang 129)

Trả lời câu hỏi

1. Trong bài thơ, bé nhìn thấy vầng dương đẹp như thế nào?

2. Nắng ban mai được tả như thế nào?

3. Đàn chiền chiện và lũ châu chấu làm gì trên cánh đồng?

4. Theo em, vì sao bé ngân nga hát giữa cánh đồng?

Luyện tập

1. Tìm trong bài từ ngữ:

a. chỉ màu sắc của mặt trời

b. chỉ màu sắc của ánh nắng

c. chỉ màu sắc của đồng lúa

2. Tìm thêm từ ngữ tả mặt trời, ánh nắng, đồng lúa.

Bài làm:

Khởi động

Nói về cảnh vật trong bức tranh dưới đây (SGK Trang 129): Bức tranh miêu tả cảnh cánh đồng lúa quê hương chín vàng, có đàn chim bay quanh.

Trả lời câu hỏi

1. Trong bài thơ, bé nhìn thấy vầng dương rực đỏ.

2. Nắng ban mai được tả hiền hòa, "tung ơ lụa vàng óng"

3. Đàn chiền chiện và lũ châu chấu trên cánh đồng:

  • Chiền chiện bay quanh, hót tích ri tích rích
  • Châu chấu tinh nghịch, đu cỏ uống sương rơi

4. Bé ngân nga hát giữa cánh đồng vì cánh đồng đẹp như tranh vẽ.

Luyện tập

1. Tìm trong bài từ ngữ:

a. chỉ màu sắc của mặt trời: rực đỏ

b. chỉ màu sắc của ánh nắng: vàng óng

c. chỉ màu sắc của đồng lúa: sóng xanh

2. Tìm thêm từ ngữ tả mặt trời, ánh nắng, đồng lúa:

  • Mặt trời: chói chang
  • Ánh nắng: chan hòa
  • Đồng lúa: xanh rì
  • 51 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống