Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu

  • 1 Đánh giá

Đọc

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi trang

Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu

4. Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?

Luyện tập

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm:

a. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện

b. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì Mùa xuân có......

Bài làm:

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

2. Theo nàng tiên mùa hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì "không có mùa thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ".

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh:

  • Bức tranh 1: mùa xuân
  • Bức tranh 2: mùa đông
  • Bức tranh 3: mùa hè
  • Bức tranh 4: mùa xuân

4. Bà Đất nói cả 4 nàng tiên đều đáng yêu vì: Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh chờ ngày tựu trường. Đông về ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.

Luyện tập

1. Câu nêu đặc điểm: Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì?

-> Mùa xuân có cây cối đâm chồi này lộc

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống