Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh. Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

  • 1 Đánh giá

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh.

Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh. Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

2. Kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã

Bài làm:

1. Dựa vào tranh gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh.

  • Bức tranh 1: dê và cún rủ nhau vào rừng chơi, khi quay về bị lạc đường.
  • Bức tranh 2: Khi gặp cô Hươu, dê đã nói: "cô kia, về làng đi lỗi nào?"
  • Bức tranh 3: Dê làm anh hà mã phật ý vì dê nói to: "bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông"
  • Bức tranh 4: Cún đã nói với anh hà mã khiến anh vui vẻ giúp đỡ: "chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?"

2. Học sinh tham khao chuyện Cảm ơn anh hà mã, SGK trang 84 và kể lại câu chuyện.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống