Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 3-5 câu kể về sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sinh sống

 • 1 Đánh giá

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 3-5 câu kể về sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sinh sống

2. Ghép từ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm ở bài tập 1 để tạo 3 câu:

M: Bầu trời trong xanh

Luyện viết đoạn

1. Nói về việc làm của từng người trong tranh

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 3-5 câu kể về sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sinh sống

Bài làm:

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Viết 3-5 câu kể về sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sinh sống

 • Từ ngữ chỉ sự vật: Bầu trời, ngôi sao, nương lúa, lũy tre, cánh đồng
 • Từ ngữ chỉ đặc điểm: xanh, lấp lánh, vàng óng, trong xanh

2. Ghép từ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm ở bài tập 1 để tạo 3 câu:

 • Ngôi sao lấp lánh
 • Lũy tre xanh
 • Nương lúa vàng óng

Luyện viết đoạn

1. Nói về việc làm của từng người trong tranh

 • Người đưa trâu đi cày bừa
 • Người đốt lửa
 • Người bắc bếp thổi cơm
 • Người tra ngô
 • Em bé ngủ trên lưng mẹ

2. Viết 3-5 câu kể về sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sinh sống.

Ngày hôm ấy khi tan học về, trời bắt đầu chuyển giông. Em vội vã rẽ nhanh vào con ngõ nhà mình thì thấy một chị dáng vẻ mệt mỏi bế em bé i một tay kéo va li và đang rảo bước. Còn em bé mới xinh làm sao, em bé đội một cái mũ vải ren bèo màu hồng, có vẻ như đang muốn quấy khó.. Em vội thưa:

- Chị về đâu hả chị? Chị đưa em kéo va-li giúp cho!

Chị dừng lại nhìn em cười và nói :

Cảm ơn em gái ngoan.

 • 64 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống