Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 16 - Tạm biệt cánh cam Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức và cuộc sống

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 16 - Tạm biệt cánh cam trang 64 SGK Kết nối tri thức và cuộc sống. Hướng dẫn soạn bài theo chương trình đổi mới, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời thầy cô giáo cùng tham khảo.

Bài tập và hướng dẫn giải

Đọc

Khởi động

Nhìn tranh đoán xem điều gì xảy ra với cánh cam

Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương? Vì sao Bống thả cánh cam đi. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không

Trả lời câu hỏi

1. Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương?

2. Bống chăm sóc cánh cam như thế nào? Câu văn nào cho em biết điều đó?

3. Vì sao Bống thả cánh cam đi?

4. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không? Vì sao?

Luyện tập

1. Những từ ngữ nào dưới đây được dùng để miêu tả cánh cam?

Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương? Vì sao Bống thả cánh cam đi. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không

2. Thay bạn Bống, em hãy nói lời động viên, an ủi cánh cam khi bị thương

3. Nếu thấy bạn đang buồn, em sẽ nói gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

2. Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...)

  • Thu h....
  • Chim ....
  • Mới t...
  • L.... quanh

3. Chọn a hoặc b

a. Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm

- Nhát như tho

- Khoe như trâu

- Dư như hổ

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau:

Rền rĩ kéo đàn

Đúng là anh dế

Suốt đời chậm trễ

Là họ nhà sên

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm.

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

3. Hỏi đáp theo mẫu. Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

M: - Chuột sống ở đâu?

- Chuột sống ở trong hang.

Luyện viết đoạn

1. Quan sát tranh và nói về việc làm của từng người trong tranh

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

=> Xem hướng dẫn giải

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc sách, báo nói về việc bảo vệ động vật.

2. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập.

Tìm đọc sách, báo nói về việc bảo vệ động vật. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập

=> Xem hướng dẫn giải

Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 16 - Tạm biệt cánh cam trang 64 SGK được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích để thầy cô tham khảo, tiết kiệm thời gian soạn bài, với phần soạn bài chi tiết này sẽ giúp học sinh nắm bài tốt hơn. Ngoài ra quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên mà Khoahoc tổng họp