Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Luyện từ và câu

1. Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau:

Rền rĩ kéo đàn

Đúng là anh dế

Suốt đời chậm trễ

Là họ nhà sên

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm.

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

3. Hỏi đáp theo mẫu. Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

M: - Chuột sống ở đâu?

- Chuột sống ở trong hang.

Luyện viết đoạn

1. Quan sát tranh và nói về việc làm của từng người trong tranh

Tìm từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường

Bài làm:

Luyện từ và câu

1. Từ ngữ chỉ loài vật trong đoạn sau:

  • Dế
  • sên
  • Đom đóm

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu

Ve sầu - báo mùa hè tới

Ong - làm ra mật ngọt

Chim sâu - bắt sâu cho lá

3. Hỏi đáp theo mẫu. Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn

- Ốc sên sống ở đâu?

Ốc sên sống trên lá cây

- Nhện sống ở đâu?

Nhện giăng tơ trên cây

Luyện viết đoạn

1. Quan sát tranh và nói về việc làm của từng người trong tranh (Trình bày theo thứ tự từ trái sang phải)

Bức tranh 1:

  • Bạn gái hái hoa, tung tăng chạy
  • Bạn nam đang nhổ cây bên đường

Bức tranh 2: Hai bạn đang trồng cây

2. Viết 4 - 5 câu kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường. Em đã bảo vệ môi trường sống của em ở nơi em ở. Em dọn vệ sinh nhà ở và phòng học tập của em. Em vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi. Em cùng bố trồng cây xanh. Em cảm thấy vui vẻ và, những việc em làm có ý nghĩa để bảo vệ môi trường xung quanh.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống