Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương? Vì sao Bống thả cánh cam đi. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Nhìn tranh đoán xem điều gì xảy ra với cánh cam

Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương? Vì sao Bống thả cánh cam đi. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không

Trả lời câu hỏi

1. Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương?

2. Bống chăm sóc cánh cam như thế nào? Câu văn nào cho em biết điều đó?

3. Vì sao Bống thả cánh cam đi?

4. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không? Vì sao?

Luyện tập

1. Những từ ngữ nào dưới đây được dùng để miêu tả cánh cam?

Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương? Vì sao Bống thả cánh cam đi. Nếu là Bống, em có thả cánh cam đi không

2. Thay bạn Bống, em hãy nói lời động viên, an ủi cánh cam khi bị thương

3. Nếu thấy bạn đang buồn, em sẽ nói gì?

Bài làm:

Khởi động

Nhìn tranh đoán điều xảy ra với cánh cam: Cánh cam đi lạc, bị thương. Bạn nhỏ phát hiện ra cánh cam, đựng cánh cam vào chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ.

Trả lời câu hỏi

1. Khi thấy cánh cam bị thương, Bống thương quá, đặt cánh cam vào chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ.

2. Bống chăm sóc cánh cam rất cẩn thận. Hàng ngày, em đều bỏ vào chiếc lọ một chút nước và những ngọn có non xanh.

3. Bống thả cánh cam đi vì Bống cảm thấy cánh cam vẫn có vẻ ngơ ngác không vui, chắc chú nhớ nhà và bạn bè. Bống mang cánh cam ra thả ở bãi cỏ sau nhà.

4. Nếu là Bống, em cũng thả cánh cam đi. Vì em hi vọng cánh cam có thể tìm thấy đường và bay về nhà của mình

Luyện tập

1. Từ ngữ được dùng để miêu tả cánh cam: xanh biếc, óng anh, tròn lẳn, khệ nệ

2. Thay bạn Bống, nói lời động viên, an ủi cánh cam khi bị thương: Cánh cam bị thương rồi. Chị sẽ đưa em về nhà, đựng em trong một chiếc lọ nhỏ đầy cỏ xanh non. Và chúng mình sẽ trở thành bạn của nhau.

3. Nếu thấy bạn đang buồn, em sẽ an ủi và nói lời động viên bạn, ở bên cạnh bạn để bạn đỡ buồn.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống