Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện

  • 1 Đánh giá

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.

2. Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện.

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.  Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện

Bài làm:

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh.

  • Tranh 1: Nghe lời dúi, họ khoét rỗng khúc gỗ to, chuẩn bị thức ăn bỏ vào đó. Vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông. Muôn loài chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc gỗ nổi, vợ chồng nhà nọ thoát nạn.
  • Tranh 2: Dúi chỉ cho hai vợ chồng cách tránh lũ lụt
  • Tranh 3: Từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ bước ra. Người Khơ Mú ra trước. Tiếp đến, người Thái, người Mường, người Dao, người Hmông, người Ê-đê, người Ba-na, người Kinh,... lần lượt ra theo.
  • Tranh 4: Người vợ sinh ra quả bầu. Họ để quả bầu trên gác bếp.

2. Sắp xếp các tranh theo thứ tự câu chuyện: 2-1-4-3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống