Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

  • 2 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Đoán xem các bạn nhỏ trong tranh nói gì?

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

Trả lời câu hỏi

1. Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài học:

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

2. Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?

3. Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta?

4. Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?

Luyện tập

1. Tìm các tên riêng có trong bài đọc.

2. Dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

Bài làm:

Đọc

Khởi động

Các bạn nhỏ trong tranh đang chỉ trên quả địa cầu vị trí đất nước Việt Nam

Trả lời câu hỏi

1. Sắp xếp các thẻ theo trình tự các đoạn trong bài học: 2-3-1-4

2. Lá cờ Tổ quốc được tả: có hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

3. Bài đọc nói đến những vị anh hùng của dân tộc ta như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh.

4. Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước:

  • Miền Bắc và miền Trung có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông
  • Miền Nam có 2 mùa: mưa, khô

Luyện tập

1. Các tên riêng có trong bài đọc: Việt Nam, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh.

2. Dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu

  • Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình
  • Thủ đô nước mình là Hà Nội
  • Trang phục truyền thống của người Việt là áo dài
  • 262 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống