Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

 • 1 Đánh giá

Luyện từ và câu

1. Nói tên các con vật ẩn trong tranh

Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được.

M: leo - Khỉ đang leo cây.

3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho dấu ba chấm (...)

a. Con gì có vòi rất dài...

b. Con mèo đang trèo cây cau...

c. Con gì phi nhanh như gió...

d. Ôi, con công múa đẹp quá...

Luyện viết đoạn

1. Nói tên các con vật trong mỗi bức tranh (ảnh) dưới đây:

 • Bức tranh 1: Con nai
 • Bức tranh 2: Con sóc
 • Bức tranh 3: Con công

Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

2. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

G: - Em nhìn thấy tranh ảnh ở đâu?

- Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó có đặc điểm gì nổi bật?

- Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao?

Bài làm:

Luyện từ và câu

1. Nói tên các con vật ẩn trong tranh:

 • Con voi
 • Con gà
 • Con công
 • Con khỉ
 • Chim họa mi
 • Chim gõ kiến

2. Từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng, đặt câu với mỗi từ ngữ tìm được:

 • Leo cây - Khỉ đang leo cây
 • Gáy - Gà đang gáy
 • Xòe đuôi - Chim công đang xòe đuôi
 • Hót - Chim họa mi đang hót
 • Mổ vào thân cây - Chim gõ kiến đang mổ vào thân cây
 • Đi - Con voi đang đi

3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho dấu ba chấm (...)

a. Con gì có vòi rất dài?

b. Con mèo đang trèo cây cau.

c. Con gì phi nhanh như gió?

d. Ôi, con công múa đẹp quá!

Luyện viết đoạn

1. Nói tên các con vật trong mỗi bức tranh (ảnh) dưới đây (Theo thứ tự từ trái sang phải):

 • Bức tranh 1: Con nai
 • Bức tranh 2: Con sóc
 • Bức tranh 3: Con công

Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

2. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

Nhà em có một bức tranh do mẹ em tự thêu. Trong ảnh là 2 con chim công đang khoe cái đuôi màu xanh đẹp tuyệt trần. 2 con chim công có cái mào dài, phần mặt của nó có màu vàng và màu xanh. Nó như đang múa, cái đuôi xòe ra như 2 cái nan quạt khổng lồ đủ màu sắc. Em rất thích bức tranh con công, vì nó làm cho phòng khách nhà em thêm rực rỡ.

 • 601 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống