Con dúi nói với hai vợ chồng điều gì? Kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt? Theo em, câu chuyện nói về điều gì?

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Dựa vào tên bài và tranh minh họa, hãy đoán xem câu chuyện nói về điều gì?

Trả lời câu hỏi

1. Con dúi nói với hai vợ chồng điều gì?

2. Nhờ đâu hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ?

3. Kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt?

4. Theo em, câu chuyện nói về điều gì?

a. Giải thích về nạn lũ lụt hàng năm

b. Giải thích về nguồn gốc các dân tộc trên nước ta

c. Nêu cách phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Luyện tập

1. Viết tên 3 dân tộc trong bài đọc.

2. Kết hợp các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm

Con dúi nói với hai vợ chồng điều gì? Kể lại những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt? Theo em, câu chuyện nói về điều gì?

Bài làm:

Khởi động

Dựa vào tên bài và tranh minh họa, đoán xem câu chuyện nói về: các dân tộc được sinh ra từ quả bầu.

Trả lời câu hỏi

1. Con dúi xin hai vợ chồng thương tình tha cho.

2. Nhờ có con dúi nên hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt.

3. Những sự việc kỳ lạ xảy ra sau khi hai vợ chồng thoát khỏi nạn lũ lụt:

  • Người vợ sinh ra một quả bầu
  • Một hôm đi làm về, họ nghe thấy tiếng cười bên gác bếp từ quả bầu

4. Theo em, câu chuyện nói về: b. Giải thích về nguồn gốc các dân tộc trên nước ta

Luyện tập

1. Tên 3 dân tộc trong bài đọc: Ê-đê, Ba-na, Kinh.

2. Kết hợp các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành câu nêu đặc điểm

  • Sấm chớp ầm ầm
  • Cây cỏ héo vàng
  • Mặt đất vắng tanh
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống