Chọn uynh hoặc uych thay cho dấu ba chấm (...)

  • 1 Đánh giá

Viết

2. Chọn uynh hoặc uych thay cho dấu ba chấm (...)

- Các bạn chạy h... h... trên sân bóng.

- Nhà trường tổ chức họp phụ h... vào Chủ nhật.

3. Chọn a hoặc b

a. Chọn l hoặc n thay cho dấu ba chấm (...)

Những hạt mưa ...i ti/Dịu dàng và mềm mại

Gọi mùa xuân ở ...ại/Trên mắt trời xanh ...on

b. Chọn iêt hoặc iêc thay cho dấu ba chấm (...)

Bé đi dưới hàng cây/Chỉ thấy vòm lá b....

Nhạc công vẫn mê say/Điệu bổng trầm tha th...

Bài làm:

2. Chọn uynh hoặc uych thay cho dấu ba chấm (...)

- Các bạn chạy huỳnh huỵch trên sân bóng.

- Nhà trường tổ chức họp phụ huynh vào Chủ nhật.

3. Chọn a

a. Chọn l hoặc n thay cho dấu ba chấm (...)

Những hạt mưa li ti/Dịu dàng và mềm mại

Gọi mùa xuân ở lại/Trên mắt trời xanh non

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống