Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang? Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trông loại hat do chim thả xuống? Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Tìm lời giải cho câu đố: Vỏ xanh, ruột đỏ, hạt đen/Hoa vàng, lá biễ, đố em quả gì?

Trả lời câu hỏi

1. Vợ chồng Mai An Tiêm đã làm gì ở đảo hoang?

2. Mai An Tiêm nghĩ gì khi nhặt và gieo trông loại hat do chim thả xuống?

3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

- Quả có vỏ màu (...), ruột (...), hạt (...), vị (...)

- Quả có tên là (...)

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thế nào?

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

An Tiêm khắc tên mình vào quả rồi thả xuống biển, nhờ sóng đưa vào đất liền. Một người dân vớt được quả lạ đã đem dâng vua. Vua hối hận cho đón vợ chồng An Tiêm trở về.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Bài làm:

Khởi động

Tìm lời giải cho câu đố: quả dưa hấu.

Trả lời câu hỏi

1. Ở ngoài đảo hoang, vợ chồng Mai An Tiêm đã dựng nhà bằng tre nứa, lấy cỏ phơi khô tết thành quần áo.

2. Khi chim thả xuống hạt, Mai An Tiêm nhặt và gieo xuống cát thầm nghĩ: "thứ quả này chim ăn được thì người cũng ăn được".

3. Nói tiếp các câu dưới đây để giới thiệu loại quả do Mai An Tiêm đã trồng:

- Quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, vị ngọt và mát.

- Quả có tên là quả dưa hấu.

4. Theo em, Mai An Tiêm là người thông minh, chịu khó.

Luyện tập

1. Từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn văn: khắc tên, thả, đưa, dâng

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được: Thời chưa có phương tiện in-tơ-nét, bồ câu là phương tiện dùng để đưa thư.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống