78 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Giới thiệu Tải về
  • 3 Đánh giá

Bài tập ôn luyện học sinh giỏi lớp 2

78 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, rèn luyện làm bài và giải bài tại nhà, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm giải đề cũng như biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho các bài kiểm tra Toán nâng cao lớp 2 sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……

Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………

Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………

Bài 4: Bố đi công tác xa trong hai tuần, bố đi hôm thứ hai ngày 5. Hỏi đến ngày mấy bố sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………

Bài 5: Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Tìm y:

a) 36+ 65 = y + 22                                                     100 - 55 = y - 13

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…

Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:

a) 5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………………………………...................

b) 4 + 4 + 12 + 8 =……………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………….…………………………........

c) 3+ 6 + 9 + 12 =…………………………………………….……………………………....................

……………………………………………………………………………….……….……………............

d) 65+ 93 + 35 + 7 =………………………………………..……………….…………........................

…………………………………………………………………………………….……………….............

Bài 8: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Bài 9: Có một số dầu, nếu đựng vào các can mỗi can 4l thì đúng 6 can. Hỏi số dầu đó nếu đựng vào các can, mỗi can 3l thì phải dùng tất cả bao nhiêu can?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...……………………

Bài 11: Mai có 27 bông hoa. Mai cho Hoà 5 bông hoa. Hoà lại cho Hồng 3 bông hoa. Lúc này ba bạn đều có số hoa bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hoà và Hồng mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 12

a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 54?...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………

b) Từ 57 đến 163 có bao nhiêu số có hai chữ số?.....................................................

………………………………………………………………………………………………………………

c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 369?...............................……………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Bài 13: Cho số 63.Số đó thay đổi thế nào nếu?

a) Xoá bỏ chữ số 3?...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

b) Xoá bỏ chữ số 6?..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu còn nhiều các em tải về để xem trọn nội dung

78 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập rèn luyện cho các em học sinh cho các bài kiểm tra sắp tới. Ngoài tài liệu trên quý thầy cô cũng như các em học sinh có thể tham khảo tài liệu học tập lớp 2 do Khoahoc cập nhật liên tục.