Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 4 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đề thi gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận kèm theo đáp án, để các em ôn tập, củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 sắp tới. Dưới đây là nội dung của đề thi, các em tham khảo nhé.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số “Năm trăm tám mươi bảy” được viết là:

A. 400 + 40 + 8B. 400 + 8C. 400 + 40D. 40 + 40 + 8

Câu 2: Số bé nhất trong các số 834, 148, 593, 328 là:

A. 738B. 924C. 194D. 482

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 124 = 572 là:

A. X = 696B. X = 672C. X = 693D. X = 616

Câu 4: Hôm nay là ngày 12. Một tuần nữa sẽ là ngày:

A. 800B. 80C. 8D. 88

Câu 5: Bạn Lan có 20 quyển vở. Bạn Hòa nhiều hơn bạn Lan 6 quyển vở. Số quyển vở bạn Hòa có là:

A. 25 quyểnB. 26 quyểnC. 27 quyểnD. 28 quyển

Câu 6: Kết quả của phép tính 12 : 2 + 5 x 4 là:

A. 460B. 452C. 414D. 422

Câu 7: Chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 2cm, 3cm và 4cm là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 5

A. 6 hìnhB. 7 hìnhC. 8 hìnhD. 9 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 105 + 273b) 852 – 720c) 2 x 3d) 20 : 4

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 200 = 415b) X : 9 = 3

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4cm = ….mmb) 5dm = ….mm
c) 12km + 27km = ….kmc) 20kg : 5 + 24kg = …kg

Câu 11: Mỗi bộ quần áo cần 4m vải. Hỏi 8 bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 12: Lớp 2A có 16 học sinh nam. Số học sinh nữ của lớp 2A nhiều hơn số học sinh nam 8 học sinh. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

1. D2. C3. A4. A5. B6. D7. D

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 105 + 273 = 378b) 852 – 720 = 132
c) 2 x 3 = 6d) 20 : 4 = 5

Câu 9:

a) X – 200 = 415

X = 415 + 200

X = 615

b) X : 9 = 3

X = 3 x 9

X = 27

Câu 10:

a) 4cm = 40mmb) 5dm = 500mm
c) 12km + 27km = 39kmc) 20kg : 5 + 24kg = 28kg

Câu 11:

8 bộ quần áo cần số mét vải là:

4 x 8 = 32 (m)

Đáp số: 32m vải

Câu 12:

Số học sinh nữ của lớp 2A là:

16 + 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

Đề thi tiếp theo: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với đề thi này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, nâng cao kỹ năng giải đề, đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 2 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.