Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 5 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đề được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2 kì 2 có trong đề thi lớp 2. Để tìm hiểu chi tiết, các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây nhé.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 448 được viết thành tổng là:

A. 400 + 40 + 8B. 400 + 8C. 400 + 40D. 40 + 40 + 8

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 482, 194, 924, 738 là:

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X + 100 = 789 là:

A. X = 889B. X = 689C. X = 864D. X = 624

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 8dm = ….mm là:

Câu 5: Mỗi bao gạo nặng 2kg. 6 bao gạo như vậy nặng số ki-lô-gam là:

A. 18kgB. 16kgC. 14kgD. 12kg

Câu 6: Kết quả của phép tính 214 + 583 – 383 là:

Câu 7: Số hình tam giác có trong hình dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

A. 6 hìnhB. 7 hìnhC. 8 hìnhD. 9 hình

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 104 + 255 – 112b) 234 – 110 + 542
c) 120 + 257 + 100d) 899 – 463 – 210

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X x 5 = 35b) X : 7 = 4

Câu 10: Tính:

a) 12kg + 54kg – 47kgb) 22km – 15km + 55km

Câu 11: Bạn Lan chia đều 30 viên kẹo vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên kẹo?

Câu 12: Hà có 15 nhãn vở. Hà được mẹ cho thêm 18 nhãn vở. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm

1. A2. B3. B4. A5. D6. C7. C

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 104 + 255 – 112 = 359 – 112 = 247

b) 234 – 110 + 542 = 124 + 542 = 666

c) 120 + 257 + 100 = 377 + 100 = 477

d) 899 – 463 – 210 = 436 – 210 = 226

Câu 9:

a) X x 5 = 35

X = 35 : 5

X = 7

b) X : 7 = 4

X = 4 x 7

X = 28

Câu 10:

a) 12kg + 54kg – 47kg = 66kg – 47kg = 19kg

b) 22km – 15km + 55km = 7km + 55km = 62km

Câu 11:

Mỗi hộp có số viên kẹo là:

30 : 5 = 6 (viên kẹo)

Đáp số: 6 viên kẹo

Câu 12:

Hà có tất cả số nhãn vở là:

15 + 18 = 33 (nhãn vở)

Đáp số: 33 nhãn vở

Đề thi tiếp theo: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 6

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 - Đề số 5 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, tự rèn luyện thêm tại nhà, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.