Tìm các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Thư Trung thu lớp 2

Tìm các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây. Đặt 2 - 3 câu kể về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng là câu hỏi nằm trong phần Giải tiếng việt 2 bài 2: Thư Trung thu được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời chi tiết, dễ hiểu giúp các em nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

3. Tìm các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Thư Trung thu

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu kể về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

b. Thay dấu ba chấm bằng từ ngữ trả lời câu hỏi Để làm gì?

  • Chúng em thi đua học tập tốt ... .
  • Chúng em tham gia Tết trồng cây ... .

Bài làm:

3. Các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ là: đoàn kết, kỉ luật, thật thà, dũng cảm, khiêm tốn.

4. a. Đặt câu:

- Em và bạn đã cùng nhau học tập tham gia phong trào "đôi bạn cùng tiến".

- Bạn lan đã nhận lỗi sai trước cả lớp.

b.

  • Chúng em thi đua học tập tốt để làm gì?
  • Chúng em tham gia Tết trồng cây để làm gì?

Tìm các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây. Đặt 2 - 3 câu kể về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm được bài qua đó học tốt môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tham khảo tài liệu trên các em có thể tham khảo thêm các môn học khác tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé.

Tài liệu tham khảo khác