Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam. Chia sẻ về bài văn đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 10 Đánh giá

Bài 4: Tôi yêu Sài Gòn

Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam. Chia sẻ về bài văn đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ là câu hỏi nằm trong bài Giải tiếng việt 2 bài 4: Tôi yêu Sài Gòn được Khoaho sưu tầm và đăng tải. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài, các em tham khảo nhé

Vận dụng

1. Đọc một vài văn về đất nước Việt Nam:

a. Chia sẻ về bài văn đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Nói với người thân những điều em thích sau khi đọc bài Tôi yêu Sài Gòn.

Bài làm:

2. Những điều em thích sau khi đọc bài Tôi yêu Sài Gòn là hình ảnh đường phố Sài Gòn, con người Sài Gòn. Em muốn đến Sài Gòn một lần để cảm nhận được những điều mà tác giả miêu tả, bộc lộ trong đoạn văn.