Tìm từ ngữ chỉ màu sắc. Đặt câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc con vật.

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Tìm từ ngữ chỉ màu sắc.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Hoa mai vàng

b. Tìm thêm 3 -4 từ ngữ chỉ màu sắc.

4. Đặt câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc con vật.

Bài làm:

3. a. Từ ngữ chỉ màu sắc là: vàng chanh, nâu đất, xanh lá, đỏ son.

b. trắng: trắng tinh, trắng muốt, trắng bạch, trắng bong,...

đỏ: đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ son, đỏ đô,...

xanh: xanh lá, xanh da trời, xanh biếc,...

vàng: vàng chanh, vàng tươi, vàng đậm,...

4. Đặt câu:

- Lá phong có màu đỏ thẫm mỗi khi vào thu.

- Con vẹt có bộ lông màu xanh lá điểm thêm chút màu vàng chanh.

  • 312 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo