Tìm từ ngữ chỉ màu sắc. Đặt câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc con vật. Giải bài 3, 4 trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 2 CTST

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải bài 3, 4 trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 2

Giải bài 3, 4 trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 2 CTST với phần đáp án chi tiết, chính xác được KhoaHoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Tìm từ ngữ chỉ màu sắc.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Hoa mai vàng

b. Tìm thêm 3 -4 từ ngữ chỉ màu sắc.

Đặt câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc con vật.

M: Con chim bói cá có bộ lông xanh biếc.

Đặt câu có từ ngữ chỉ màu sắc của cây cối hoặc con vật.

Bài làm:

a. Từ ngữ chỉ màu sắc là: vàng chanh, nâu đất, xanh lá, đỏ son.

b. trắng: trắng tinh, trắng muốt, trắng bạch, trắng bong,...

đỏ: đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ son, đỏ đô,...

xanh: xanh lá, xanh da trời, xanh biếc,...

vàng: vàng chanh, vàng tươi, vàng đậm,...

Đặt câu:

Học sinh tham khảo các câu sau:

– Lá bàng vào mùa thu có màu đỏ rực.

– Cây xương rồng có màu xanh lá.

– Bộ lông của chú gấu trúc có hai màu rõ rệt là đen tuyền và trắng tinh.

– Lá phong có màu đỏ thẫm mỗi khi vào thu.

– Con vẹt có bộ lông màu xanh lá điểm thêm chút màu vàng chanh.