Đọc một vài đọc về Bác Hồ. Chia sẻ về bài đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ Tiếng Việt lớp 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác

Đọc một vài đọc về Bác Hồ. Chia sẻ về bài đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ là câu hỏi nằm trong bài Giải tiếng việt 2 bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi chi tiết, đơn giải, dể hiểu, giúp các em nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài, các em tham khảo nhé.

Vận dụng

1. Đọc một vài đọc về Bác Hồ.

a. Chia sẻ về bài đã đọc.

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác

Bài làm:

2. Giải ô chữ:

2- ngâu

4- vạn tuế

5- nhài

6- hồng

7- đào

8- ban

Hàng dọc: Cây và hoa

Tham khảo thêm tài liệu thi học kì 2 lớp 2

Đọc một vài đọc về Bác Hồ. Chia sẻ về bài đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần hướng dẫn giải chi tiết, các em sẽ nắm bài tốt hơn. Chúc các em học tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2... đều có tại tài liệu học tập lớp 2 này nhé

Tài liệu tham khảo khác