Kể về việc em sắp xếp tủ quần áo ở nhà Hoạt động trải nghiệm - Kết nối tri thức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp

Sinh hoạt lớp

1. Kể về việc em sắp xếp tủ quần áo ở nhà.

2. Sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở lớp (mũ nón, giầy dép...).

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 7: Gọn gàng, ngăn nắp

Bài làm:

1. Việc em sắp xếp tủ quần áo ỏ nhà:

- Em gấp quần áo, xếp quần áo theo từng bộ, mỗi bộ đồ cất gọn vào từng ngăn khác nhau cho dễ tìm kiếm.