Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

  • 1 Đánh giá

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

 Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

  • Bức tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân: Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
  • Bức tranh 2: Theo nàng xuân, vườn cây đào mùa hạ đơm trái ngọt.
  • Bức tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu: Thiếu nhi thích em thu nhất. Không có thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,...
  • Bức tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông: Có em mới có bập bùng bên bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh:

Đông cầm tay Xuân bảo:

- Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chổi nảy lộc.

Xuân nói:

- Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè.

Nàng Hạ nói với em Thu

-Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đên, phá cỗ,...

Giọng buồn buốn, Đông nói:

- Chỉ có em là chẳng ai yêu.

Thu đặt tay lên vơi Đông, thủ thì:

- Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống