[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 25 - Đất nước chúng mình

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 25 - Đất nước chúng mình trang 110 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Đoán xem các bạn nhỏ trong tranh nói gì?

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

Trả lời câu hỏi

1. Sắp xếp các thẻ dưới đây theo trình tự các đoạn trong bài học:

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

2. Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào?

3. Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta?

4. Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước?

Luyện tập

1. Tìm các tên riêng có trong bài đọc.

2. Dùng từ là kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu

Lá cờ Tổ quốc được tả như thế nào? Bài đọc nói đến những vị anh hùng nào của dân tộc ta? Kể tên các mùa trong năm của ba miền đất nước

=> Xem hướng dẫn giải

Nói và nghe

1. Nghe kể chuyện

Thánh Gióng

Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống