Giải vnen tiếng việt 2 bài 9A: Ôn tập 1

  • 1 Đánh giá

Giải bài 9A: Ôn tập 1 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 81. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

1. Nhận viết từ chỉ sự vật

a. Đọc các từ sayu: bạn, bàn, thỏ, chuối, xoài, vẹt, xe đạp, Linh, hoa cúc, tủ, hoa đào, bát, táo, chó, máy bay, sách, bác sĩ.

b. Viết vào vở các từ trên theo thứ tự sau:

  • chỉ người: ............
  • chỉ con vật: ..........
  • chỉ đồ vật: ............
  • chỉ hoa quả: .........

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dùng câu để giới thiệu

a. Viết vào vở hai câu theo mãu để giới thiệu người (hoặc đồ vật, con vật, loài hoa quả) em yêu thích:

Ai(cái gì, con gì)là gì?
M. Bạn Linhlà học sinh giỏi
1. .................................
2. .................................

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài

Từ ngữ chỉ người, vậtTừ ngữ chỉ hoạt động
Đồng hồ
Gà trống
Tu hú
Chim
Cành đào

=> Xem hướng dẫn giải

4. Dựa vào các viết trong bài văn trên, hãy đặt một câu nói về: Một con vật hoặc một đồ vật, một loài cây hay một loài hoa

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đóng vai nói lời cảm ơn, xin lỗi:

Một bạn nói, một bạn đáp trong mỗi tình huống sau:

  • Khi bạn gấp tặng em một chiếc thuyền giấy rất đẹp
  • Khi em quên không mang truyện cho bạn mượn
  • Khi vô ý làm rơi chiếc bút của bạn
  • Khi khách đến nhà chơi chúc em học giỏi.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Viết vào vở 3 câu (mẫu Ai là gì) giới thiệu ba người thân trong gia đình của em.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem