Viết vào vở 3 câu (mẫu Ai là gì) giới thiệu ba người thân trong gia đình của em.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Viết vào vở 3 câu (mẫu Ai là gì) giới thiệu ba người thân trong gia đình của em.

Bài làm:

Ba câu (mẫu Ai là gì) giới thiệu ba người thân trong gia đình của em:

  • Mẹ em là giáo viên mầm non
  • Bố em là bác sĩ tim mạch
  • Ông nội là cán bộ quân nhân đã về hưu.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021