Hỏi người thân: Nơi sinh của em, quê quán, tên địa phương em ở

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân:

  • Nơi sinh của em
  • Quê quán
  • Tên địa phương em ở: xã (hoặc phường), huyện (hoặc quận, thị xã)
  • Số điện thoại của gia đình (hoặc của bố, mẹ em)

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Nơi sinh của em: Xóm Phúc Yên, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
  • Quê quán: Xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
  • Tên địa phương em ở: Xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An
  • Số điện thoại của bố em: 09636930....
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021