Giải bài 14A: Anh em phải đoàn kết

  • 1 Đánh giá

Giải bài 14A: Anh em phải đoàn kết - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 127. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh có những ai?
  • Mỗi người trong tranh đang làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Thảo luận, trả lời câu hỏi: Câu chuyện này nói về điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Trao đổi để chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Khi lớn lên những người con của ông cụ trong câu chuyện sống với nhau như thế nào?

a. Sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau

b. Hay va chạm, mất đoàn kết

c. Mỗi người một nhà, không quan tâm đến nhau

(2) Vì sao người cha lại đố các con bẻ cả bó đũa?

a. vì ông chỉ muốn nói đùa, không muốn mất túi tiền của các con

b. vì ông muốn các con tự thấy rõ đoàn kết là sức mạnh

c. vì ông muốn thử trí thông minh của các con.

(3) Tên gọi nào phù hợp với nội dung của câu chuyện?

a. cuộc thi tài

b. ông cụ già và bốn người con

c. câu chuyện đoàn kết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận để tìm đúng lời khuyên của người cha đối với các con trong câu chuyện Câu chuyện bó đũa

a. Anh chị em cần phải đoàn kết

b. Anh chị em cần phải yêu thương nhau

c. Anh chị em cần đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn từ ở cột A ghép với cụm từ phù hợp ở cột B và cột C để tạo thành câu

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Kể với người thân những việc em thường làm với anh chị em của mình?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021