Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Mẹ và em bé đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Mẹ và em bé đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Mẹ đang quạt cho em bé
  • Em bé đang nằm trên võng ngủ
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021