Buổi sáng, bạn Phương Thảo đi học lúc mấy giờ? Buổi chiều, bạn Phương Thảo học bài từ mấy giờ đến mấy giờ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

4. Hỏi - đáp về thời gian biểu từ thứ hai đến thứ sáu của bạn Ngô Phương Thảo theo những gợi ý dưới đây:

a. Buổi sáng, bạn Phương Thảo đi học lúc mấy giờ?

b. Buổi chiều, bạn Phương Thảo học bài từ mấy giờ đến mấy giờ?

c. Buổi tối, bạn Phương Thảo chơi từ mấy giờ?

d. Bạn Phương Thảo đi ngủ lúc mấy giờ tối?

Bài làm:

a. Buổi sáng, bạn Phương Thảo đi học lúc 7 giờ sáng

b. Buổi chiều, bạn Phương Thảo học bài từ 14 giờ đến 15g giờ 30.

c. Buổi tối, bạn Phương Thảo chơi từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30.

d. Bạn Phương Thảo đi ngủ lúc 9 giờ tối

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021