Giải bài 11B: Thật vui vì có ông bà!

  • 1 Đánh giá

Giải bài 11B: Thật vui vì có ông bà! - Sách VNEN tiếng Việt lớp 2 trang 102. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể cho bạn nghe việc em đã làm khiến ông bà vui

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào câu chuyện Bà cháu đã đọc, cùng nhau kể về sự việc nêu trong mỗi tranh dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Nêu tên công việc nhà ở mỗi tranh sau:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể tên cho bạn nghe những việc em thường làm giúp gia đình

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và nhờ ông làm giúp:

Thỏ thẻ

Hôm nào ông có khách Ngọn lửa nó bùng to

Để cháu đun nước cho Cháu nhờ ông dập bớt

Nhưng cái niêu nó to Khói nó chui ra bếp

Cháu nhờ ông xách nhé Ông thổi hết khói đi

Cháu ra sân rút rạ Ông cười xòa: "Thế thì

Ông phải ôm vào cơ Lấy ai ngồi tiếp khách?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm tiếng có nghĩa để điền vào ô trống trong phiếu học tập sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021