Kể cho bạn nghe việc em đã làm khiến ông bà vui

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể cho bạn nghe việc em đã làm khiến ông bà vui

Bài làm:

Những việc em đã làm khiến ông bà vui:

  • Nhổ tóc sâu cho ông bà
  • Nhặt sau, quét nhà, cho gà ăn giúp bà
  • Lấy nước cho ông bà sau mỗi bữa cơm
  • Tưới cây cảnh giúp ông....
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021